ניתוח חלומות – שאלות מנחות

פירוש חלומות יונג

שאלות מסייעות לניתוח ופירוש חלומות:

איזו כותרת מתאימה לחלום?

מה המשימה המוטלת על הגיבור בחלום? כיצד היא מתבצעת?

מה השאלה שהחלום שואל?

איזה סיום היית מעדיף\ה?

איזה משאלות מופיעות בחלום?

אילו רגשות מלווים את החלום?

מה הקונפליקט העיקרי המופיע בחלום?

מדוע החלום הופיע בעיתוי שבו הופיע?

כיצד החלום משקף תכונות נשיות בך? כיצד החלום משקף תכונות גבריות בך ?

כיצד כל אחת מהדמויות משקפות חלק באישיותך, נטייה שקיימת גם בך?