חלומות ונשימה

חלומות ונשימה

בטיפול דרך נשימה מעגלית, ריברסינג, משתמשים במדיטציית נשימה אקטיבית כדי לפגוש תהליכי חשיבה ורגש עמוקים, בחלקם תת-מודעים, כדי לקדם תהליכים טיפוליים.

בטיפול ריברסינג מופעים חלק מהתהליכים המאפיינים חלימה: באופן זמני, חלק ממנגנוני ההגנה מוסרים ומאפשרים גישה לתכנים ולרגשות אותנטיים; לעתים מופיעים דימויים חזותיים, תסריטים דמויי חלום, זיכרונות עבר; דמויות משמעותיות ורגשות המבקשים הכרה והתייחסות. בדומה למצב חלימה, בתהליך ריברסינג עיני המטופל עצומות; תחושת הביטחון והשמירה שנוצרים בתוך מערך טיפולי מאפשרים את הפניית תשומת הלב פנימה. תהליך ריברסינג עשוי להזכיר חלימה בהקיץ, בה העולם הנפשי חופשי לחקור את עצמו באופן יצירתי ואותנטי, פחות מוגבל על ידי "המציאות". בתהליך טיפולי דרך ריברסינג, קיימת גם מידה רבה של מודעות, שליטה ותובנה לגבי התהליך הנפשי. מופיעה יכולת בחירה, כיצד להבין, להתמודד ולנתב את התכנים הנפשיים המופיעים. תהליך זה מוביל להתמודדות טובה יותר עם אתגרים נפשיים. תהליכים אלו אשר נצפו בטיפולי ריברסינג עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אשר הראו שינויים בגלי המוח בעקבות שינויים בנשימה בכלל וריברסינג בפרט.